7.10.2013 11.54

Servici civil: 12 assumpcions a l’Alguer

Lo Servici civil té una durada de 12 mesos i al voluntari és reconegut un assegn de 433,80 € al mes. Demanes entre el 4 de novembre


ALGUER – És estat publicat el bando 2013 del Departament de la Joventut i del Servici Civil Nacional de la Presidència del Consell dels Ministres, per la selecció de voluntaris pel servici civil nacional. Los postos disponibles pels projectes presentats de les autoritats regionals i aprovat de la Regió de Sardenya són 510.

Lo Servici Civil té una durada de 12 mesos i al voluntari és reconegut un assegn mensil de 433,80 €. La demana de participació té de ésser enviada directament a la Institució que realitzarà el projecte, entre les hores 14 del 4 de novembre.

L’administració comunal de l’Alguer té l'aprovació de part de la Direcció Generals – Servici Afers Generals i Institucionals de la R.A.S. de dos projectes sobre el Servici Civil Voluntari en l'àmbit de la protecció, fruïció i valorització del patrimoni artístic i cultural. Los postos disponibles són 12; los joves candidats seran ocupats al Servici Nacional després de les seleccions i dels procediments específics així com previst del bando de la Regió Sardenya. Totes les informacions sobre els dos projectes presentats de l'Alguer sigueran disponibles del 08 de octubre a la pàgina web del Municipi de l’Alguer.

S.A.