6.06.2013 17.49

«Intitular Arquitectura al Conte Larco»

Proposta d'intitulació al Comte Giuseppe Alberto Larco del Nou Padilló a davant de la “Muralla Mirador” ex Hospici Marí i destinada a seu de la Facultat d'Arquitectura, Design, Urbanística

ALGUER - L’imminent transferiment de la facultat d'Arquitectura en un lloc dels més antics de la nostra ciutat és segurament un fet important no solament del punt de vista didàctic sinó també del punt de vista històric cultural. Com se sap l’àrea i les estructures existents, durant los sèculs han tengut importants transformacions també pel que fa l'ús: lloc d'atrac, sinagoga, monestir, hospital, escola mitjana, habitacions i ara seu universitària i també la nova seu de l’important arxiu històric i de la biblioteca municipal.

La nostra ciutat té d'ésser orgullosa d'hospitar en una de les seus més prestigioses la facultat d'Arquitectura no sol pel valor internacional que aqueixa important Institució aporta, ma també per la repercussió científica i cultural que tenguerà en tot lo territori i en la comunitat algueresa. Per tant considerem que sigui important donar una altra volta prestigi a l'estructura volguda i nada com seu de l'Hospici Marí i això gràcies a la generositat d'un alguerés, lo Comte Josep Albert Larco. Per aqueixos motius la nostra associació cultural que ja de vint anys treballa per la tutela i valorització de la llengua i de la cultura catalana de l'Alguer, propon d'intitular el padilló a davant de la Muralla Mirador al Comte Josep Albert Larco i se posa a disposició per col·laborar amb les institucions competents.

S.A.