4.08.2012 19.08

"Nosaltres erem aixì a la campanya"

Un confront de avui amb l’Alguer de ahir, on los protagonistes de tres generacions, recorden costums, usos, tradicions ara perdudes i maneres de viure oblidates

L'ALGUER - La campanya, així com la marina, també en la sua natura mutable, funciona com dipòsit de records històrics, culturals i familiars. És doncs amb l’idea de transformar records i memòries personals en història col·lectiva, que la Fundació Cultural “Alguer liberada” presenta, tambè enguany, una mostra fotogràfica per explicar “els llocs de la memòria” de la vida algueresa.

Un confront de avui amb l’Alguer de ahir, on los protagonistes de tres generacions, recorden costums, usos, tradicions ara perdudes i maneres de viure oblidates.

Un estímol cap a la sensació que és propia de una identitat cultural, més enllà de la rectorica de la nostàlgia, per construir una més llarga coneixença del propi territori i de la propia cultura. La mostra, a cura de les professeres Ginetta Amadori i Maria Nina Delrio, és el resultat de una recerca de fotos tretes de albums de famílies alguereses de diferent extracció social, entre les quals, moltes de alumnes de l’escola mitjana L’Alguer 2-Fertilia. Les fotos incloun un arc de temps que va dels primers anys del noucent als nostres dies.

Red