14.04.2011 7.41

Una ciutat sostenible: conferència a Sàsser

"Sostenible és possible. Casos pràctics de ciutats en transformació" és el tema promovit de la facultat d'arquitectura de l'Alguer

SÀSSER - Divendres 15 abrile, a partir de les 9, se tenguerà al Palazzo dell'Infermeria San Pietro (Largo Infermeria San Pietro) lo seminiari "Sostenibile è possibile. Casi pratici di città in trasformazione". La iniciativa és estada organitzada de la facultat d'arquitectura de l'Alguer, de la Regió Sardenya, del Municipi e Sàsser i de l'Agenda 21 local, i neix de la clara exigència d'un radical canvi en l'ús que la població de les ciutats fan de l'energia i dels recursos naturals.

«Lo seminari - diuen los organitzadors- té lo fi de mostrar que les ciutats sostenibles no són un objectiu improbable, sinó un procés que se té de construir cada dia, amb esforços coherents». S'hi explicaran les experiències de ciutats petites, mitjanes i grans que s'estan enfrontant amb aquest repte, analitzant els punts forts i les debileses i cercant d'aprendre lliçons per aplicar al territori sassarès.

«Aquest canvi pot ésser fet a passos petits, però no podem tolerar que se faci "per finta", "se té de fer" seriosament amb determinació i constància , honestedat i transparència». Intervindran al seminari lo síndic de Sàsser, Gianfranco Ganau, Alessio Ciacci, assessor al medi ambient del municipi de Sàsser, Fabrizio Proietti, secretari i director general del municipi de Bra, Arnaldo Cecchini, vicepresident de la facultat d'arquitectura , Maria Marongiu síndic de Carbonia i Monica Spanedda, assessor a les polítiques mediambientals del municipi di Sassari.

S.A.