9.07.2009 15.24

Alga tòxica a Las Tronas

La ostreopsis ovata és estada individuada a la marina de l'Alguer, al "Riservato", dels tècnics de la Arpas. No és exclosa la possibilitat que sigui prohibit fer lo bany

Red