7.05.2009 16.04

Ports: Port Torres +50%, 0lbia -17%

Situació contrastant registrada de part de les Autoritats del ports 0lbia, Golfo Aranci i Port Torres, als primers mesos del 2009. Bé Port Torres, negatiu 0lbia

Red