21.02.2009 14.28

Capitaneria: feta esclatar la bomba

La bomba és estada feta esclatar poc temps després del mig dia i és estada feta del nucli SDAI de la Marina Militare Italiana en colˇlaboració amb lo personal de l'ofici Circumdarial Marítim local

S.A.