17.09.2021 16.33

Cada dia:19 setembre/cavidani 1779

Correspondència per la Gruta de Neptú. És estada retrobada a la meitat del sècul XVIII, gràcies a Enrico Costa que li ha dedicat un llibre. Ha recontat també que a causa de la gruta de l'Alguer hi és estada una qüestió diplomàtica assai viva entre els ambaixadors francesos a Torí i el govern dels Savoia com a reflex d'una disputa que és nada a Càller entre el cònsol de França i el virrei de Sardenya. Pareix que l'arxiduquessa Maria Anna (germana de la reina de França, Maria Antonieta, esposa de Lluís XVI), hagi obtengut la concessió per l'extracció de les estalactites per tres anys. Los protagonistes de l'acte de vandalisme després són estats castigats. A mos veure, a demà