14.09.2021 13.52

Cada dia:17 setembre/cavidani 1801

Amb la peste, colera i tifo, la pigota era u dels flagells epidèmics més temuts. Durant lo sècul XVIII s’és cregut de poder-lo corregir injectan la pigota mateixa gràcies als estudis el doctor anglés Edward Jenner. Se són fetes les primeres vacinacions al setembre del 1801 també en Sardenya on és iniciat un cicle d’experiments gràcies al prof. Pietro Antonio Leo. Lo sou treball, però, ha tengut una forta resistència a dins de la classe professional de l’Alguer i també és anat contra els prejudicis dels més pobres. També l’organització ineficient i les poques doses de vaccino han contribuït a obstacular aquesta pràctica. A mos veure, a demà