16.02.2021 15.11

Barranxels: candidatures pel nou capità

Publicat l’avís públic dirigit als components de la Companyia dels Barranxels i a qui té els requisits per propondre la pròpia candidatura. És estrany que la demana escau fra quatre dies, dissabte 20 de febrer

L’ALGUER - Aviada la procedura que tenguerà de portar a la designació del capità de la Companyia dels Barranxels, pels pròxims tres anys, de pròxima escadença. En aqueixos dies és estat publicat a la Taula dels anuncis oficials del Municipi de l'Alguer l'avís públic dirigit als components de la Companyia dels Barranxels i a qui té els requisits per propondre la pròpia candidatura a Capità de la Companyia dels Barranxels. És estrany que la demana escau fra quatre dies, dissabte 20 de febrer.

Los requisits són aquellos previstos dels artículs 10 i 13 del " Regulament sobre la organització i funcionament de la Companyia dels Barranxels" aprovat amb Delíbera del Consell Comunal. Entre els candidats, ixirà, sobre indicació de l’Assemblea, tres noms de fer valutar al Consell del Municipi, lo qual tenguerà l’última paraula amb un voto segret. Los candidats, tenen de posseir els requisits de caràcter general, així com preveu l’art. 10 i també requisits específics: diploma d’escola superior; tendre 25 anys d’edat i no haver superat 65 anys; haver fet part d’una Companya dels Barranxels per 5 anys almanco; posseir una certificada experiència del territori i de l’ambient on la Companya tenguerà de treballar; ésser documentat a damunt de la legislació ne matèria de Barranxels, protecció ambiental, seguresa pública i policia judiciària.

«En aquestos anys la Companya ha tengut un rol fondamental per la ciutat en diverses activitats amb un fort ajornament professional gràcies també a la nova sede inaugurada al mes de juny del 2019 – diu l’assessor a l’Ambient del municipi, convincit que – la creixida ja aviada de temps de la Companya pugui anar envant en aqueix moment de gran suport democràtic amb la participació de tots».

A foto: lo capità Riccardo Paddeu

Red