2.03.2019 14.11

Un parc públic amb els arbres pel nous nats

Un nou espaci verd dedicat als nats del 2017 és estat inaugurat avui al maití a Sàsser, a la presència de les famílies de les criatures. Lo Parc “Uno per Dieci” – edició 2018 se troba al carrer Berlinguer.

SÀSSER – Un nou espaci verd dedicat als nats del 2017 és estat inaugurat avui al maití a Sàsser, a la presència de les famílies de les criatures. Lo Parc “Uno per Dieci” – edició 2018 se troba al carrer Berlinguer.

També enguany lo Municipi de Sàsser ha dedicat cada arbre a un grup de deu entre minyons i minyones. L’àrea és estada bonificada i netejada amb l’objectiu de crear en aqueix nou quarter de la ciutat un jardí públic. Són estats plantats noranta arbres entre Quercus ilex, Laurus nobilis, Olea europea silvestris, Tamarix gallica, Ceratonia siliqua i Morus alba.


Red