28.02.2019 16.03

Doble sede per l´Ofici Lingüístic de l'Alguer

És estada oberta avui en ciutat una nova sede de l´Ofici Lingüístic Municipal. Se troba a l’InfoAlghero. Aqueixa s´adjuni a aquella de Palau Serra. Los dos oficis sigueran oberts al públic del dilluns al divendres de les 10 a les 13.

ALGUER - És estada oberta avui en ciutat una nova sede de l'Ofici Lingüístic Municipal. Se troba a l’InfoAlghero. Aqueixa se adjuni a aquella de Palau Serra. Los dos oficis sigueran oberts al públic del dilluns al divendres de les 10 a les 13. En aquí siguerà possible parlar en alguerés i recivir informacions sobre les activitats lligades a la promoció i valorització de la llengua catalana de l'Alguer.

L'Ofici Lingüístic Municipal reactivat amb el suport de l'assessorat a les Polítiques Lingüístiques del mes de juny del 2018, promou un ampli programa de sensibilització i valorització del català de l'Alguer, reconeixut oficialment com minoria lingüística històrica (Lei regional 22/2018 i 26/1997 i Lei estatal 482/1999). Gràcies a la presència d'operadors especialitzats treballa amb la finalitat de promoure i valoritzar el català de l'Alguer perquè aqueixa mateixa llengua pugui ésser utilitzada quotidianament en les relacions directes entre el ciutadà i els oficis públics municipals i els servicis a ellos col·legats.

Altra finalitat és la difusió de la llengua per afavorir la col·laboració amb totes les Institucions catalanes, amb l'Ofici Lingüístic Regional (que se troba sempre a Palau Serra), amb els altros assessorats, Ens regionals o altres Institucions públiques o privades, amb les escoles i totes les associacions culturals reconeixudes. Amb aquesta doble sede se vol encoratjar i sostendre la promoció lingüística i afavorir el contacte amb la ciutadania i sobretot incentivar la col·laboració de l'Ofici amb els altros Assessorats Municipals, amb la Fondazione Alghero i amb els museus ciutadans per la realització d'específics projectes lingüístics i crear una reda d'iniciatives diversificades. Entre les tantes activitats en programació, del mes de març siguerà activa la pàgina "Ofici Lingüístic de l’Alguer" on se pogueran trobar curiositats i informacions sobre el català de l’Alguer.

En la foto: InfoAlghero

Red