16.11.2018 14.21

Jocs il·legals: seqüestro a l'Alguer

La Guàrdia de Finança de Sàsser, dirigida del coronel Giuseppe Cavallaro, ha intensificat los controls sobre la seguresa de productes i marques falses en tota la província.


ALGUER - La Guàrdia de Finança de Sàsser, dirigida del coronel Giuseppe Cavallaro, ha intensificat los controls sobre la seguresa de productes i marques falses en tota la província. En aquestos dies, los financiers de la Companyia de l'Alguer, en l’àmbit dels servicis de control econòmic del territori, han controlat tres empreses comercials en ciutat, capturant més de 2.200 artículs, incloses les llumeres de Nadal, jocs i altros artículs lúdics sense els requisits de conformitat de les directives comunitàries i nacionals

Red