13.01.2018 11.02

Tardada de Autor dedicada a Antonio Dalerci

Després de la primera tardada dedicada a Francesco Chessa, dijous a la Sala Conferències de Lo Quarter, a l’Alguer, la segona Tardada de Autor per Antonio Dalerci

ALGUER - Després de la primera tardada dedicada a Francesco Chessa, dijous, a la Sala Conferències de Lo Quarter, a Alguer, s’és celebrar la segona tardada del Tardada de Autor per Antonio Dalerci. L'èxit del públic (160 presents), i el succés del concert a la presència de Giuseppe Mancino i Marcella Zucca, excel·lents intèrprets i músicistes, amb l’exhibició de Paolo Zicconi, que ha recitat poesies i ha cantat una cançó. Extraordinari tots los músicistes de la Banda de Dalerci dirigits de Franco Saiu, que han interpretat algunes de les cançons més belles de Antonio Dalerci.

A la fi de la tardada, los discursos del Sr. Fedele, que ha descrivit Dalerci, i del Síndic Mario Bruno (present durant les dues hores de l’espectàcul), que ha tancat la manifestació amb un breu discurs. Giuseppe Mancino, president del Comitat del quarter de l'Alguer sud, que ha organitzat la manifestació nada de una idea de Bebella Farris i Riccardo Moni.

En aquesta ocasió, era prevista una collida de moneda per l'Associació VolontariaMente Alghero i pel Comitat del quarter de l'Alguer sud. Los organitzadors han rengracat a tots la presència i per la generositat. Apuntament a la tercera Tardada de Autor, que siguerà a nadal.

En la foto: la targa memòria de la nit

Red