30.12.2017 13.02

Evasió fiscal Siliqua

En l’àmbit de l’acció de tutela de les entrades i contrastar l’evasió fiscal, los Financers de Iglesias han tancat una verifica fiscal a una empresa amb la pròpia sede a Siliqua, que opera en lo sector de la distribució de aliments. Concretament, los financers han identificat que no són estats declarats 192.631euros i una evasió Iva per 19 mil euros.

SILIQUA – En l’àmbit de l’acció de tutela de les entrades i contrastar l’evasió fiscal, los Financers de Iglesias han tancat una verifica fiscal a una empresa amb la pròpia sede a Siliqua, que opera en lo sector de la distribució de aliments. L'acció dels financers s’és orientada a la verifica de les disposicions de les impostes directes de l’Iva i de l’Irap.

Lo resultat de l'activitat de verifica ha permitit de veure, que no són estats declarades al Fisco les impostes directes de l’Iva i de l’Irap. Concretament, los financers han identificat que no són estats declarats 192.631euros i una evasió Iva per 19 mil euros.

Red