29.12.2017 10.14

Referendum insularitat: satisfet Pietrino Fois

Són 92 mil les firmes del pòpul sard dipositades al Tribunal de Càller. «Aquesta és la democràcia pura i hi havem donat "la vida"», diu el coordinador regional dels Riformatori sards Pietrino Fois.

ALGUER – Són 92 mil les firmes del pòpul sard dipositades al Tribunal de Càller. «Aquesta és la democràcia pura i hi havem donat "la vida"», diu el coordinador regional dels Riformatori sards Pietrino Fois.

«És la primera vegada en la història que a Sardenya veiem una mobilització així generalitzada. Les empreses, les famílies, lo món de la cultura, los esports, les associacions, los Síndics i polítics creuen en lo principi de insularitat promogut dels Riformatori sards en la Constitució», diu Fois.

«La reunió de dimecres en Plaça de la República ha reunit tots los presents pel succés aconseguit - continua el coordinador regional dels Riformisti Sards- ara el Tribunal transmetrà al President de la Regió els resultats de la recollida de firmes, que després indicarà la data de la votació. Aquest primer pas és crucial per prendre el camí que portarà la Sardenya a aqueix important reconeixement.

En la foto: lo coordinador regional Pietrino Fois

Red