28.12.2017 14.11

Evasió fiscal descoberta a Capoterra

En l’àmbit de l’acció de tutela de les entrades i contrastar l’evasió fiscal, los Financers de Càller i de Sarroch han descobert una societat i tres persones que no han declarat los canons de locació per la cessió dels immobles per un total de 129mil euros

CAPOTERRA – En l’àmbit de l’acció de tutela de les entrades i contrastar l’evasió fiscal, los Financers de Càller i de Sarroch han tancat quatre verifiques fiscals a diverses empreses amb la pròpia sede a Capoterra, que operen respectivament en lo sector de la distribució de aliments i de l’ecologia. L'acció dels financers s’és orientada a la verifica de la regular declaració dels canons de locació per la cessió dels immobles.

Lo resultat de l'activitat de verifica ha permitit de veure, que no són estats declarats al Fisco los canons de locació per la cessió dels immobles. Concretament, los financers han identificat, respectivament, 128 mil i 96 mil per la societat i 16 mil, 15 mil i 2 mil euros relatius a les tres persones.

Red