27.12.2017 16.32

Evasió fiscal a Càller

En l’àmbit de l’acció de tutela de les entrades i contrastar l’evasió fiscal, los Financers de Càller i de Iglesias han tancat tres verifiques fiscals a diverses empreses amb la pròpia sede a Càller, Selargius i Portoscuso que operen respectivament en lo sector de la distribució de aliments i de l’ecologia.

CÀLLER – En l’àmbit de l’acció de tutela de les entrades i contrastar l’evasió fiscal, los Financers de Càller i de Iglesias han tancat tres verifiques fiscals a diverses empreses amb la pròpia sede a Càller, Selargius i Portoscuso que operen respectivament en lo sector de la distribució de aliments i de l’ecologia. L'acció dels financers s’és orientada a la verifica de les disposicions fiscals vigents per l’IVA i impostes directes.

Lo resultat de l'activitat de verifica ha permitit de veure, en tots tres los casos, que les empreses han includit alguns costos no deduïbles en les declaracions, per pagar taxes més baixes. Concretament, los financers han identificat, respectivament, 34 mil i 3 mil i 60 mil euros que, en manera il·lícita, són estats posats en les declaracions fiscals.

Red