15.12.2017 15.07

Escambi internacional per Fonni i Mamoiada

Los dos països se preparen a un escambi de joves a la descoberta del patrimoni naturalístic i cultural. Les activitats planificades consisteixen en reunions itinerants sobre la promoció del patrimoni natural i cultural, laboratoris de cuina, lingüístics i trobades amb les escoles i els principals grups de recerques locals

FONNI - “Yes-Rec-Young europeans in Sardinia to rediscover nature and culture” és l'intercanbi internacional de joves que, a la primavera de 2018, se realitzarà a Fonni i Mamoiada amb vint-i-vuit joves operadors sards, espanyols, danesos i macedonis de divuit a vint-i-cinc anys. La iniciativa pretén de millorar la coneixença del territori de part dels joves i promoure la cooperació entre institucions, operadors turístics i ciutadans privats.

Lo projecte, ideat i realitzat de joves amb el suport tècnic de l'Associació Malik, a dins dels laboratoris de Europrojectació i Capacity Building “Joves en Europa” i és finançat també de l’Agencia Nacional pels joves, en l’àmbit del Programa Europeu+, de l’ Assessorat del la Instrucció Pública, Béns Culturals¸Espectàcul i Esport de la Regió Autònoma de la Sardenya i dels Municipis de Fonni i Mamoiada.

Les activitats planificades consisteixen en reunions itinerants sobre la promoció del patrimoni natural i cultural, laboratoris de cuina, laboratoris lingüístics, trobades amb escoles i els principals grups de recerques, visites guiades, tardades multiculturals, laboratoris interactius i creació de un blog àudio-vídeo. Primer de l'intercambi hi siguerà una visita preliminar de programació al mes de febrer del 2018. Lo projecte contribuirà a la promoció del patrimoni cultural i natural del territori i l’adquisició dels objectius del Programa Erasmus+: adquisició de diferents habilitats que els joves poden utilitzar en lo mercat del treball, diàleg intercultural, solidaritat.

Red