12.05.2016 18.00

Vida nova per l’ex presó de Sàsser: primer federal building

Primera fase de requalificació a San Sebastiano a Sàsser: ara se realitzarà una ciutat judiciària

SÀSSER – La requalificació és començada, ara la valorització de l’ex presó de San Sebastiano de Sàsser on se realitzarà el primer federal building de la Regió Sardenya. Se tracta dels Oficis Judiciaris de Sàsser – Cort de Apel·lo, Jutge de Pau, Procura de la República, Procura General, Tribunal de Control. Siguerà també realitzat un Museu de la Memòria dedicat als 150 anys de vida dels detenuts.

S.A.